Programok

A Győri Lions Alapítvány pályázati dokumentumai – 2022

A Győri Lions Alapítvány pályázati dokumentumai – 2022

Az Első Győri Lions Klub által alapított GYŐRI LIONS ALAPÍTVÁNY

JÓTÉKONYSÁGI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A jelen pályázatot kiíró Győri Lions (közhasznú) Alapítvány, az alapító Első Győri Lions Klub révén része a Lions Klubok Nemzetközi Szövetségének, amely a világ legnagyobb jótékonysági civil szervezete. A több mint 46.000 klub közel 1,2 millió tagja a világ 193 országát lefedi. A klubtagok idejüket, képességeiket és anyagi forrásaikat áldozzák arra, hogy adományokat gyűjtsenek jótékony célokra. Az ENSZ és a WHO felkérésére a mozgalom egyik fő célja – 1925 óta folyamatosan – a látás megóvása és a látásukban korlátozott emberek segítése.

A pályázat pénzügyi forrásait az Első Győri Lions Klub és Alapítványa az általa megtartott jótékonysági rendezvények bevételéből, az előző adóévi Szja után az Alapítványhoz befolyt 1%-ból, és magánszemélyek, győri, illetve Győr környéki cégek, vállalkozók adományaiból teremti meg.

A PÁLYÁZAT CÉLJA:
A szociálisan is rászorult, tartósan, súlyos fogyatékossággal élők anyagi és mentális körülményeinek lehetséges javítása, alapvetően és elsősorban a vakok és a gyengén látók tekintetében.

Az Alapítvány Kuratóriuma elsősorban olyan pályázatokat kíván támogatni, amelyek a fogyatékkal élő pályázók egy konkrét problémájának, lehetőleg hosszú távú, tartós megoldását célozzák meg.
A Győri Lions Alapítvány elsődleges területi támogatási célcsoportja Győr város, és közvetlen környéke.

Támogatásban egy naptári éven belül csak egyszer részesülhet ugyanaz a magánszemély. Ettől eltérni csak különleges méltánylást érdemlő esetben, a kuratórium egyedi döntése alapján lehet.

Az Alapítvány más alapítványt, valamint állami, önkormányzati költségvetésből gazdálkodó szervezetet csak kivételes méltánylást érdemlő esetben, a kuratórium egyedi döntése alapján támogat.

Az Alapítvány ragaszkodik ahhoz, hogy a támogatási összeg – számlával igazoltan -, maradéktalanul a nyertes pályázatban megjelölt célra kerüljön felhasználásra.
Ezt a folyamatot az Alapítvány Kuratóriuma és Felügyelő Bizottsága az elbírálástól a végső felhasználásig nyomon követi.

PÁLYÁZHATNAK:
– látássérült, vak és/vagy egyéb fogyatékkal élő magánszemélyek. – fogyatékos embereket segítő egyesületek, intézmények.

A pályázat kiemelten nyitott a vakság megelőzésére, valamint a vakok és gyengén látók életlehetőségeinek a látók életlehetőségeihez történő, lehetséges közelítésére.

Az Alapítvány a pályázat elbírálásakor méltányolja a szociális, karitatív vagy egészségügyi intézmények, egyesületek ajánlását.

Pályázni a jelen “Pályázati Felhívás”-hoz tartozó “Pályázati adatlap” kitöltésével, majd annak a “Pályázati Felhívás”-ban közzétett email címre és határidőre történő beküldésével lehet. A “Pályázati adatlap” letölthető az Első Győri Lions Klub internetes honlapjának alapítványi fejezetéből: www.lions.gyor.hu vagy a www.gyorivakok.huwww.totemalkotomuhely.huwww.gyoridiab.huwww.mkgymse.huwww.barczi-gyor.edu.huwww.egyavilagunkalapitvany.huwww.hetszinvirag1998.comwww.mittehetnek.hu honlapokról.

A pályázati adatlapok hiányos kitöltése, ill. az abban kért okiratok hiánya a pályázat elutasítását vonhatja maga után!
A pályázati adatlapok kitöltésével és beküldésével a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány Kuratóriuma a pályázatok elbírálása előtt, a kérelmező lakhelyén, képviselőin keresztül, személyes látogatás keretében meggyőződjön a pályázatban szereplő információk, körülmények valódiságáról.

A pályázatok legkésőbbi beadási határideje: 2022. október 21. (péntek) éjfél

/A pályázatok elbírálási határideje: 2020. december 10./

Email cím: gyorilionspalyazat@gmail.com